रिश्तों का गणित

#रिश्तों का #गणित
प्यार +ख्याल +धमकी =#माँ 🤰
प्यार +डर =#पिता 👳‍♂️
प्यार +साथ =#बहन 👱‍♀️
प्यार +लडाई =#भाई 👱‍♂️
प्यार +जींदगी =#दोस्त 👬👫👭
प्यार +ख्याल ×डर+साथ +लडाई +जिन्दगी +धमकी=#पत्नी💑

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *